سخنان بزرگان در مورد هدف 1 پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۹ 15:58

براي مدير " كاميابي " يك سفر است نه يك مقصد.((؟))

شما بايد اهداف بلند مدت داشته باشيد تا از شكستهاي كوتاه مدت نرنجيد.((چارلز سي نبل))

سخن را چو بسيار آرايش كنند، هدف فراموش مي شود.((فيه ما فيه از مولانا))

به بيشتر هدفهاي بزرگ نمي رسيم، زيرا ابتدا به كارهاي پيش پا افتاده توجه مي

كنيم.((رابرت مك كين))

در عشق، سكوت بهتر از نطق و بيان، اداي مقصود مي كند.((مثل ژاپني))

از جدال و كشمكش غير واجب و بدون هدف بپرهيزيد.((جان كايزل))

هيچ چيز به اندازه تمركز انرژي روي تعداد محدودي از هدف ها به زندگي تان توان و

نيروي بيشتر نمي دهد.((نيدو كيوبين))

آن كه در بيراهه قدم بر مي دارد، آرمان و هدف خويش را گم كرده است.((ارد بزرگ))

توانگران پيش از آنكه به اهداف خود برسند، در آينه ي دل، خود را توانگر ديده اند.((استيون

اپيبرگ))

اگر مي خواهيد با آسودگي خاطر به رختخواب برگرديد، با هدف از آن برخيزيد.((جورج

لوريمر))

همچون اسفنج كه آب را در بر مي گيرد، شما هم انديشه هاي خوب را در بر گيريد و آن را

در خدمت هدف خويش قرار دهيد.((توماس اديسون))

براي رسيدن به هر هدف مهم، بايد دست از آسايش شست.((اسميت))

ما بايد در زندگي داراي هدف عالي بوده و افق بالاتري را بنگريم زيرا بدون هدف زيستن

ثمره اي جز خستگي ندارد.((فرانسوا ولتر))

هدف هاي بزرگ، انگيزه هاي بزرگ ايجاد مي كنند.((آنتوني رابينز))

اگر انسان تنها در روزهايي كار كند كه همه چيز بر وفق مراد است در عمرش كاري از

پيش نمي برد.((جري وست))

تعهد و احساس مسئوليت، نيروي تازه اي به ما مي بخشد. هر چه پيش آيد، بيماري فقر يا

مصيبت، از هدف خويش دست نخواهيم كشيد.((اد مك الروي))

ما نسلي گمشده هستيم. صبح تا شب بدون هدف سگ دو مي زنيم و هميشه به دلار چشم

دوخته ايم كه جهت را به ما بنمايد. اين تنها معياري است كه مي شناسيم. نه در عمق وجود

خويش باوري داريم و نه مرزهاي اخلاقي خود را مي شناسيم.((مجله تگزاس بيزنس))

بيشتر افراد موانع را مي بينند، كساني هم هستند كه هدفها را مي بينند. تاريخ داستان كاميابي

دسته دوم را ثبت مي كند و گروه نخست به فراموشي سپرده مي شوند.((آلفرد آرماند

مونتاپرت))

... اگر تير ما به خال هدف نمي خورد، نبايد گناه را به گردن هدف بيندازيم، بلكه بايد در

درستي كار خود بكوشيم.((آرلاند))

موفقيت، مساوي با رسيدن به هدف نيست، بلكه خود سفر است.((جان ماكسول))

هيچ عاملي نمي تواند افرادي را كه داراي ذهنيت درست هستند از رسيدن به هدف و مقصود

باز دارد و هيچ عاملي نمي تواند به كساني كه ذهنيت نادرست دارند كمك كند.((توماس جفرسون

به قدري به هدف و منظور خود فكر مي كنم و در آن غرق هستم كه ديگر زماني براي كينه

توزي ندارم!((لارنس جونز))

تعهد، خصلتي شخصي است كه به ما امكان مي دهد به هدفهاي خود دست پيدا كنيم.

احساسات انسان پيوسته در نوسان است، اما تعهد بايد موضوعي ثابت و پابرجا باشد.((جان

ماكسول))

رمز موفقيت، پايبندي به هدف در زندگي است.((بنجامين ديزرائيلي))

با آنكه مي دانيد به كجا مي خواهيد برسيد، اگر مسير درستي انتخاب نكنيد، هرگز به مقصد

نمي رسيد.((جان ماكسول))

براي مديريت زمان خود بايد خوشبختي را هدف اصلي زندگي تان قرار دهيد.((برايان

تريسي))

لياقت و استعداد شخصي، وابسته به هدف عالي هر شخصي بوده و موفقيت، نتيجه مستقيم

سعي و كوشش است.((كنفوسيوس))

عشق، همواره نيمي از توان و افكار جوانان را به خود مشغول مي سازد و غايت نهاييِ

تقريباً همه ي تلاشهاي بشري است.((آرتور شوپنهاور))

طبيعت، غريزه را دقيقاً در آنجا قرار داده كه فرد فعال قادر نيست هدف را دريابد يا تمايلي

به تعقيب آن ندارد.((آرتور شوپنهاور))

دانش هرگز ني تواند هدف و مقصود باشد، نمي تواند ارباب باشد، تنها مي تواند نوكري

خوب باشد.((اشو))

كسي كه زياد سفر مي كند قصدش فرار از مبدأ است نه رسيدن به مقصود.((ميگوئل د

اونامونو))

كسي كه شهامت پذيرش خطر را نداشته باشد، در زندگي به مراد خود نخواهد رسيد.((محمد

علي كلي))

يگانگي هدف، دوستي به وجود مي آورد.((مثل لاتين))

اقبال، نام ديگر پايداري در هدف است.((رالف والدو امرسون))

بلند نظر باشيد و هدفهاي بزرگ در پيش گيريد.((ميكل آنژ))

شادي قابل تعريف نيست، بلكه قابليتي است كه در وجود هر انسان نهفته و هدف به شمار نمي

رود.((هرمان هسه))

در زندگي، هركس راه و روش راستي و درستي را بپيمايد، زودتر به هدف مي رسد.((لئو نيكولايويچ تولستوي

وقتي به دنبال هدف تازه اي مي رويد و با مانعي مواجه مي شويد، به ياد آوريد كه از اين

موانع ، پيش تر هم در زندگي تان بوده است و بر آنها چيره گشته و موفق شده ايد!((آنتوني رابينز

در كار يك سياستمدار، عشق بايد نقطه يا نشانه هر هدف باشد.((رئول استين))

بايد بخنديد، اما نه با هدف مسخره كردن.((جان راسكين))

يك آدم موفق معمولاً هدف بعدي خود را خيلي بالاتر از آخرين دستاوردش قرار نمي

دهد.((كرت لوين))

هدف هنر امروز، زندگي است نه زيبايي.((ويكتور هوگو))

عشق به مراتب بزرگتر و فراتر از جاذبه ي فيزيكي و جسماني اي است كه نسبت به شخص

ديگري در خود احساس مي كنيم. عشق حتي به مراتب فراتر از ايمان به آرمان و غايتي

برتر يا علاقه ي شور و اشتياق نسبت به روابط، كار و يا حتي خانواده است.((باربارا دي

آنجليس))

هرگز با ديگران مثل ابزار كار رفتار نكنيد، بلكه آنان را چون غايت و هدف

بشماريد.((ايمانوئل كانت))

عشق به هدف، پادزهر ترس و نگراني است.((؟))

هيچ كس نمي تواند آزادي خود را هدف خويش سازد، مگر اينكه آزادي ديگران را نيز به

همان گونه هدف خود قرار دهد.((ژان پل سارتر))

براي رسيدن به هدف، بايد از مرز خستگي گذشت؛ بايد نيرومندتر از توان خود

بود.((گروتوفسكي))

تنها در صورتي افراد يك تيم مي توانند فداكاري كرده و با يكديگر همكاري كنند كه بدانند به

سوي چه هدفي در حركت هستند.((جان ماكسول))

شور و هيجان شما ناشي از هدفهاي زندگي تان است.((آنتوني رابينز))

نوشته شده توسط علرضا ملکی  | لینک ثابت |