سخنان بزرگان در مورد خداوند (قسمت دوم) پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۹ 15:28

اگر خداوند خود را در جايي پنهان كرده باشد، [ آن جا ] قلب انسان است، زيرا آخرين

جايي است كه بشر به فكر جستجو در آن مي افتد.((استن ديل))

زماني كه خداوند ما را خلق مي كرد، تصور فطري خويش را در ذهن ما مهر

نمود.((دكارت))

ترجيح مي دهم روي موتور سيكلتم باشم و به خدا فكر كنم تا اين كه در كليسا باشم

و به موتور سيكلتم فكر كنم.((مارلون براندو))

عبادت، گستردن جان است بر كرانه هستي و آميزش انسان است با اكسير

حيات.((جبران خليل جبران))

در تعليم و تربيت، ذهن به تدريج از تجربه هاي علمي به نظريه هاي عقلاني، تجربه

معنوي و سپس به سوي خدا رهسپار مي شود.((جبران خليل جبران))

خداوند درهاي هنر را بر روي دانايان دادگر گشوده است.((فردوسي))

پرهيزگاري، هركسي را در يك لحظه پرخطر مي آزمايد و درست مي كند.((فريدريش شيلر

انسان راستگو برجسته ترين اثر خداوند است.((الكساندر پوپ))

خدا را شكر كنيد كه نعمتها و موهبت هايش به دليل بينش محدود ما متوقف نمي

شود.((كاترين پندر))

تمام چيزي كه خدا از بشر مي خواهد يك قلب آرام است.((ميستر اكهارت))

خدا به زمان نياز ندارد و هرگز دير نمي كند.((فلورانس اسكاول شين))

پارسايي و پرهيزگاري در قلب نشسته است، نه جاي ديگر.((فرانسوا ولتر))

طبيعت، هنر خداوند است.((دانته))

نمي توانيم بدون واسطه در حضور خداوند قرار بگيريم، مگر آنكه سكوت درون و بيرون،

هر دو را بر خود تحميل كنيم.((مادر ترزا))

سكوت ژرف را به مثابه لحظاتي مقدس و گران بها پاس بدار؛ لحظاتي براي پناه

جستن در سكوت زنده خانه آفريدگار.((مادر ترزا))

هيچ كدام از نعمت هاي خدا نيست كه گروهي از آفريده هاي خدا از آن بهره

نگيرند.((دانته))

بزرگترين نعمت خدا هستي و حيات است.((جرج برنارد شاو))

خداوند به هر يك از ما قدرت داده است كه در يك رشته به كمال برسيم كه آن را

حيطه كمال مي گوييم.((برايان تريسي))

وجدان صداي خداوند است.((لامارتين))

هيچ قانون و مذهب و مرامي بد نيست؛ بسته به اينكه به دست چه كساني

بيفتد.((تن))

يك روز، هنگامي كه ما دارنده‌ي بادها، موجها، جزر و مد و نيروي جاذبه شويم،

انرژي‌هاي عشق را براي خدا مهار خواهيم كرد. در آن هنگام، انسان براي دومين بار

در تاريخ جهان، آتش را كشف خواهد كرد.((تايلهارد شاردين))

يادتان باشد اثر انگشت خداوند روي همه چيز وجود دارد.((ريچارد كارلسن))

بهترين سبب، قلب انسان است. بهترين آموزگار، زمان است. بهترين كتاب، جهان

است، بهترين دوست، خداوند است.((مثل يهودي))

من عاشق خداوند هستم، زماني كه خداوند را بشناسي، او را وجودي دوست

داشتني خواهي يافت.((جين راسل))

اگر زندگي را با جست و جوي خدايي آغاز كنيد كه در پيرامون شماست، هر دَم، يك

عبادت مي شود.((فرنك بيانكو))

يك ديدگاه شاكرانه درباره ي خداوند، كامل‌ترين پرستش است.((گات هلد اپرايم

لسينگ))

خداوند، روزي دهنده ي همه ي پرندگان است، ولي روزي آنها را به درون لانه نمي

ريزد.((ج.ج. هالند))

شايد خداوند صحرا را آفريده است تا انسان از ديدن نخلها لذت ببرد.((پائولو كوئيلو))

هر گاه آدمي، [چيزي را] با باور بخواهد، بايد بستاند؛ زيرا خدا چاره‌ساز است و تدابير

خود را مي آفريند.((فلورانس اسكاول شين))

راههاي خدا خردمندانه و چاره هاي او حكيمانه است.((فلورانس اسكاول شين))

كسي كه با خدا همراه است، شكست ناپذير مي شود.((فلورانس اسكاول شين))

من عاشق پروردگار هستم. زماني كه آغاز به شناخت خدا كنيد، او را زيباترين و

مهربان ترين خواهيد يافت.((جين راسل))

اگر راه رسيدن و تقرب به خداوند، ايمان باشد و [شرط] وارد شدن به ابديت، چيزي جز

همين ايمان نباشد، پس فلسفه هيچگاه ابديت نخواهد داشت.((هايدگر))

دشواريهاي دنيوي نمي توانند حس زيبايي را كه خداوند در روح انسان آفريده است از

ميان بردارند.((گوته))

دعا كن و از خدا بخواه، ولي به سوي ساحل هم پارو بزن.((مثل روسي))

هر بار كه از كُنه قلب و با تمام وجود، آرزو و خواست خود را با خدا در ميان گذاشته و

هيچ شك و ترديدي در اين باره نداشته باشيم، به مراد دل خود مي رسيم.((ساندرا

راجرز))

خدا عشق را به شما هديه نداد تا آن را در قلب خويش نگه داريد؛ عشقي كه ابراز

نشود، عشق نيست.((ويليام شكسپير))

خداوند هرگز مشكلي را سر اهمان نمي‌گذارد، مگر آنكه بداند، شايستگي و گنجايش

رويارويي با آن و توانايي از بين بردن آن را نيز داريم.((آنتوني رابينز))

آنچه پيرامونتان مي زيد به زودي در شما خانه مي كند؛ عادت اين گونه شكل مي

بندد. هر جا دير زماني بنشيني سنت ها سبز مي شوند.((نيچه))

پهلواني را كه در توست فرو مگذار. برترين اميد خود را مقدس شمار!((نيچه))

بهترين راه شناختن خدا، عشق ورزيدن به چيزهاي بسيار است.((ونسان ونگوگ))

هر كسي را مي‌توان دوست داشت، فقط از آن رو كه انسان است و يكي از

آفريده‌هاي بي‌همتاي خداوند.((لئوبوسكاليا))

http://www.rahpoo.com/Default.aspx?cmd=SpkList&Page=1
نوشته شده توسط علرضا ملکی  | لینک ثابت |